تو هنوز یک شیری

30,000 تومان

موجود در انبار

توضیحات

در داستان تو هنوز یک شیری «دم‌منگوله‌ای» شیری‌ است که در شناخت خود از
نعمتِ راهنما محروم مانده و این محرومیت او را از اصل خود دور کرده‌است. گم
شدن دم‌منگوله‌ای در دشت و گرفتار شدن او در چاله، اولین چالش در زندگی اوست.
اما او چنان با ماهیت اصلی وجود خویش بیگانه است که دشمنان را به عنوان
دوست می‌پذیرد و نیمی از عمر خویش را در میان آنان به نارضایتی سپری می‌کند.
در مواجه با این داستان کودک می‌آموزد که رسیدن به ریشه و شناختن اصل خود
مهم‌ترین قدمِ هر انسان در مسیر زندگی است.

توضیحات تکمیلی

وزن 100 g