انقلاب اسلامی و آینده جهان در آستانه انتشار

بعد از سخنان استاد شجاعی در شبکه قرآن ابهامات و سوالات زیادی درباره صحت مباحث ایشان و مبانی اسلامی چنین مباحثی مطرح شد. واحد تحقیقات موسسه منتظران منجی پس از ۶ماه فعالیت تحقیقاتی متمرکز این اسناد را جمع‌آوری و دسته بندی کردند. این کتاب پس از گذران فراز و نشیب فراوان در اداره کتاب وزارت […]