بعد از سخنان استاد شجاعی در شبکه قرآن ابهامات و سوالات زیادی درباره صحت مباحث ایشان و مبانی اسلامی چنین مباحثی مطرح شد.

واحد تحقیقات موسسه منتظران منجی پس از ۶ماه فعالیت تحقیقاتی متمرکز این اسناد را جمع‌آوری و دسته بندی کردند.

این کتاب پس از گذران فراز و نشیب فراوان در اداره کتاب وزارت فرهنگ مجوز انتشار یافت و ان شا الله به زودی و پس از اربعین حسینی به چاپ خواهد رسید.